Prawo Rodzinne

Adwokat w Bolesławcu – prawo rodzinne.

Adwokat Bolesławiec prawo rodzinne

Ta dziedzina prawa jest Nam niezwykle bliska. Uważamy, że w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego najważniejsze jest obustronne zaufanie. Bo jakby mogło być inaczej? Czy wyobrażacie sobie Państwo prowadzenie Waszej sprawy rozwodowej lub sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej przez pełnomocnika, do którego nie macie zaufania? Ja – nie. Wskazane przez prawnika metody działania w Waszej sprawie muszę być przez Was w pełni zaaprobowane. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są także sprawami pełnymi emocji – i tych dobrych i tych złych. O tym też musimy pamiętać. Dlatego też w postępowaniach tego rodzaju zawsze kierujemy się dużą empatią i wyrozumiałością. Nasza praca nie może niszczyć – wręcz przeciwnie – musi wspierać fundamentalne zasady prawa rodzinnego. Pamiętajmy, że w tych sprawach liczy się wiedza i doświadczenie prawnika. Tu nie można zdać się na przypadek. Wybierając adwokata do prowadzenia sprawy rodzinnej warto zwrócić uwagę w jakiej dziedzinie dany prawnik się specjalizuje i czy prawo rodzinne jest mu bliskie. Mamy wówczas pewność, że Naszą sprawę będzie prowadzić osoba, która jest do tego w pełni kompetentna.

Jeżeli zatem potrzebujesz porady prawnej, napisania pisma lub pełnej reprezentacji z sprawie rodzinnej skontaktuj się z Naszym adwokatem z Bolesławca, przedstaw Mu swój problem i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Jeżeli zatem potrzebujesz porady prawnej, napisania pisma lub pełnej reprezentacji z sprawie rodzinnej skontaktuj się z Naszym adwokatem z Bolesławca, przedstaw Mu swój problem i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Zakres usług

ROZWÓD LUB SEPARACJA PRAWNIK BOLESŁAWIEC

Rozwód czy separacja? Niezależnie od tego na co się zdecydujesz pamiętaj, że decyzja ta powinna być bardzo dobrze przemyślana. Nie w każdej sprawie o rozwód lub separację musisz być reprezentowany przez adwokata. Gdy jednak nie będzie to rozwód za porozumień stron, a wręcz przeciwnie - z orzekaniem o winie lub z walką o dzieci; alimenty – to warto abyś skorzystał z pomocy dobrego adwokata od spraw rozwodowych z Bolesławca, Jeleniej Góry lub każdego innego miasta w Polsce. Ważne, aby był to prawnik z doświadczeniem i stricte specjalizujący się w prawie rodzinnym. Na poradzie prawnej prawnik oceni Twoją sytuację, wskaże jakie dokumenty musisz zgromadzić do sprawy, pomoże w skonstruowaniu pozwu o rozwód. To w jaki sposób będzie przebiegać Twoja sprawa rozwodowa lub sprawa o separację w dużej mierze zależy wyłącznie od Ciebie.

ALIMENTY ADWOKAT BOLESŁAWIEC

Pamiętaj, alimenty nie zawsze muszą być ustalone przez Sąd. W sprawach tych – jeżeli potrzebujesz mieć określone świadczenie alimentacyjne na „papierze” – równie często sporządzamy ugody mediacyjne. Ugoda alimentacyjna zawarta przed Mediatorem i zatwierdzona przez Sąd ma taki sam walor jak wyrok alimentacyjny. Co, gdy nie możecie dojść do porozumienia w zakresie wysokości alimentów i nie macie możliwości sporządzenia ugody sądowej lub pozasądowej? Wówczas również możecie liczyć na Naszą pomoc. Pomagamy w dochodzeniu alimentów na dziecko; na żonę; męża lub od rodzica. W tym zakresie konstruujemy pozew o alimenty lub o podwyższę alimentów, a także reprezentujemy Naszych Klientów w Sądzie na każdym etapie postępowania. Sporządzamy również wszelkie środki zaskarżenia w sprawie (zażalenie na postanowienie o udzieleniu w sprawie zabezpieczenia świadczenia alimentacyjnego; apelacja od wyroku alimentacyjnego).

USTALENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA ADWOKAT BOLESŁAWIEC

A dokładnie ustalenie miejsca pobytu dziecka. Sprawę taką inicjuje złożony w Sądzie wniosek o ustalenie miejsce pobytu dziecka. Wniosek taki możesz sporządzić sam, przy pomocy prawnika lub zlecić jego napisanie adwokatowi z Naszej Kancelarii. Pamiętaj, że wniosek – jak każde pismo kierowane do Sądu – musi odpowiadać kodeksowym wymogom. A czy w sprawie o ustalenie miejsca pobytu jest potrzebny adwokat? Sprawę taką, jak wiele innych, każdy może poprowadzić sam. Jednakże większość osób, które zamierzają założyć sprawę o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka zleca jej prowadzenie profesjonaliście. Wówczas wniosek, jak i dalsze pisma procesowe w sprawie sporządza w Naszym imieniu pełnomocnik. Jest on również obecny z Nami na Sali sądowej. Dla wielu osób ta właśnie okoliczność przesądza o powierzeniu sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu z Bolesławca.

UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM ADWOKAT BOLESŁAWIEC

Jeżeli rodzice nie mogą porozumieć się między sobą w kwestii widzeń z dzieckiem, wówczas o uregulowanie takich kontaktów muszą wystąpić na drogę sądową. Nie ma jednego wzoru, według którego Sąd reguluje kontakty rodzica z małoletnim dzieckiem. Za każdym razem jest to zależne od indywidualnej sytuacji uczestników postępowania. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów należy wystąpić do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka. Postępowanie o kontakty z dzieckiem rozpoznawane jest w trybie nieprocesowym, lecz nie zwalnia to strony z inicjatywy dowodowej. Wniosek taki można sporządzić samodzielnie lub zlecić jego napisanie prawnikowi. W Naszej Kancelarii w Bolesławcu świadczymy poradą prawną, pomagamy lub konstruujemy wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz kompleksowo reprezentujemy Klienta w Sądzie w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

USTALENIE LUB ZAPRZECZENIE OJCOSTWA ADWOKAT BOLESŁAWIEC

W przypadku dzieci urodzonych w związku małżeńskim następuje domniemanie ojcostwa i mąż matki z automatu zostaje wpisany jako ojciec dziecka. Zaś w przypadku dzieci nie pochodzących ze związku małżeńskiego ojciec dziecka musi przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Co, gdy jednak tego nie zrobi lub w akcie urodzenia dziecka w rubryce ojciec widnieją dane mężczyzny, który nie jest biologicznym ojcem dziecka? Wówczas konieczne staje się wytoczenie przed Sądem Rejonowym powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.Potrzebna? Porada prawna u adwokata z Bolesławca w sprawie o ustalenie ojcostwa. Porada prawna u adwokata z Bolesławca w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Pozew o ustalenie ojcostwa prawnik Bolesławiec. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa adwokat w Bolesławcu. Sprawy tego rodzaju, jak każde sprawy z zakresu prawa rodzinnego, należą do spraw pełnych emocji. Sprawy te wymagają również sporej inicjatywy dowodowej, a narażenie się na oddalenie powództwa nie powinno mieć w ogóle miejsca. Warto do takiej sprawy przygotować się z dobrym adwokatem z Bolesławca specjalizującym się w prawie rodzinnym.

OGRANICZENIE/POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ADWOKAT BOLESŁAWIEC

Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską jest ściśle określona przepisami. Aby doszło do pozbawienia lub ograniczenia rodzica jego władzy nad dzieckiem muszą zostać spełnione przesłanki uregulowane w Ustawie – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W sprawach tych rzadko kto decyduje się na samodzielną potyczkę w Sądzie. Nasi Klienci najczęściej zlecają naszym adwokatom kompleksowe prowadzenie Ich sprawy. Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej sporządza działający w imieniu i na rzecz Klienta adwokat. Mecenas towarzyszy swojemu Mocodawcy na każdym etapie postępowania. Dla wielu jest to nieoceniona pomoc. A zatem gdy potrzebujesz porady prawnej, pomocy w napisaniu wniosku o pozbawienie lub ograniczenie władzy lub wsparcia na sali sądowej to wiedz, że bardzo dobrze trafiłeś. W Naszej Kancelarii sprawy z zakresu prawa rodzinnego to najczęstsze sprawy. Nasi adwokaci w Bolesławcu posiadają wieloletnie doświadczenie, które w sposób istotny przekłada się na ilość wygranych spraw.

PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO STRON ADWOKAT BOLESŁAWIEC

Aby podzielić majątek dorobkowy, między małżonkami musi ustać ustrój wspólności majątkowej. Dokonać tego małżonkowie mogą ugodowo – na mocy umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej zawartej przed Notariuszem lub Sądem – lub mogą dochodzić jej ustanowienia przed Sądem. W pewnych sytuacjach wspólność majątkowa ustaje również z mocy samego prawa, co ma miejsce w przypadku rozwodu stron. Gdy już brak wspólności to najczęściej zachodzi konieczność podzielenia tego, czego małżonkowie dorobili się podczas trwania ich małżeństwa. Działu wspólnego majątku małżonkowie lub byli małżonkowie mogą dokonać ugodowo lub też i nie. Nasza Kancelaria pomaga zarówno przy czynnościach u Notariusza, jak i tych wymaganych w Sądzie. W efekcie Nas prawnicy z Bolesławca służą poradą prawną, pomocą w konstruowaniu wniosku o podział majątku wspólnego małżonków oraz reprezentują w Sądzie. Często pytacie czy w sprawie o podział majątku małżonków potrzebny jest adwokat. A my odpowiadamy – nie zawsze udział mecenasa to konieczność. Jeżeli jednak między małżonkami nie ma zgody co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego, jak jest jego wartość i jak należałoby to podzielić lub też zachodzi konieczność ustalenia nierównych udziałów małżonków w ich majątku czy też rozliczenie poczynionych nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny lub odwrotnie - to udział dobrego adwokata z Bolesławca jest wręcz obligatoryjny. W Czym możemy pomóc? Porada prawna w sprawie o podział majątku u adwokata w Bolesławcu. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków adwokata z Bolesławca. Adwokat do sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków w Bolesławcu. Pomoc i reprezentacja Klienta w podziale majątku u Notariusza. Mediacje w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków. Sporządzenie umowy o podział majątku wspólnego małżonków.Pamiętajmy, że podział majątku można również dokonać na mocy umowy między małżonkami, która może mieć postać zwykłej umowy pisemnej. Możliwe jest to, gdy w skład majątku, który będzie podlegał podziałowi w umowie, nie wchodzi nieruchomość. Wszelkie czynności dotyczące zbycia, przeniesienia czy obciążenia nieruchomości zawsze muszą być dokonane przez Notariuszem. Natomiast, gdy w skład majątku wchodzą jedynie rzeczy ruchome (np. samochody, środki pieniężne, sprzęty wyposażenia domu) to ich podzielenia można dokonać umową sporządzoną w zwykłej formie pisemnej. Przy konstruowaniu takiej umowy o dział majątku małżeńskiego można zwrócić się do naszych prawników z Bolesławca i z Jeleniej Góry.

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI ADWOKAT BOLESŁAWIEC

Nurtują Cię pytania: co mi daje rozdzielność majątkowa? Czy rozdzielność chroni mnie przed długami żony/męża? Czy mogę żądać ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną? Jak i gdzie żądać rozdzielności majątkowej? Na te i wiele innych pytań z pewnością znajdziesz odpowiedź w Naszej Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu lub w jej Filii w Jeleniej Górze. Małżeństwo to nie tylko pięknie błyszcząca na palcu obrączka, to znacznie więcej. Dla prawnika to znak, że z chwilą zawarcia małżeństwa – co do zasady – między małżonkami powstała wspólność majątkowa. Dlaczego co do zasady? Gdyż małżonkowie mogą na mocy umowy zawartej przez Notariuszem jeszcze przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania ustanowić w ich majątku rozdzielność. Gdy jednak tego nie uczynią to z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między nimi swoista wspólność finansowa. Niesie to za sobą ogromne skutki. Gdy z jakiś względów zachodzi konieczność zniesienia tej wspólności, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, zawsze istnieje możliwość zwrócenia się z tym na drogę sądową. W tym celu należy złożyć w Sądzie pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej adwokat Bolesławiec – kierujemy do Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego. Osoby składające samodzielnie pozew najczęściej zapominają o jego podpisaniu, opłaceniu lub złożeniu wraz z odpisem pisma. Nie zapominajmy o tym. Braki formalne uniemożliwiają Sądowi nadanie pozwowi dalszego biegu i znacznie wydłużają czas rozpoznania sprawy. Adwokat Bolesławiec do sprawy o ustanowienie rozdzielności – W Naszej Kancelarii możesz zlecić adwokatowi prowadzenie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, jak również zasięgnąć samej porady prawnej lub pomocy w skonstruowaniu pozwu. W tak ważnych sprawach zawsze warto zasięgnąć opinii adwokata, a najlepiej, adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

PORADA PRAWNA – POZEW O ROZWÓD – REPREZENTACJA W SĄDZIE BOLESŁAWIEC – JELENIA GÓRA – LWÓWEK ŚLĄSKI – ZGORZELEC – LUBAŃ – KAMIENNA GÓRA

Umów się na wizytę już dziś!