Prawo Spadkowe

Adwokat sprawy spadkowe Bolesławiec

Prawo Spadkowe- Bolesławiec

Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która reguluje wszelkie kwestie związane z przejściem ogółu praw i obowiązków po śmierci ich właściciela. W czwartej księdze Ustawy – Kodeks Cywilny spotkamy takie pojęcia jak: testament, otwarcie spadku, nabycie spadku, dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe, zapis windykacyjny czy polecenie.

Jesteś tu bo szukasz:

Adwokat Bolesławiec do sprawy spadkowej?
Porada prawna jak sporządzić testament?
Jak uzyskać należny zachowek?
Jak skutecznie kogoś wydziedziczyć?
Wniosek o nabycie spadku napisany przez adwokata?

Dobry adwokat Bolesławiec do spraw spadkowych.

Dobry adwokat to taki, który dokona rzetelnej i trafnej oceny Twojej sytuacji, a następnie dobierze odpowiednie metody działania. W chwili otwarcia spadku spadkobierca w terminie 6 miesięcy ma możliwość przyjęcia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek ten odrzucić. Konsultacja z prawnikiem rozwieje wszelkie wątpliwości i pozwoli dokonać trafnego wyboru. W Naszej Kancelarii w Bolesławcu reprezentujemy Naszych Klientów na każdym etapie postepowania spadkowego.

Porada prawna u Adwokata z Bolesławca w sprawie spadkowej.

Pamiętaj, że Twoja sytuacja faktyczna i prawna nigdy nie jest tożsama z sytuacją Twojego kolegi z pracy lub bohatera artykułu, który właśnie wnikliwie czytasz w Internecie.  Pewne rzeczy tylko na pozór mogą się wydawać identyczne. Jako Kancelaria spadkowa doradzamy i pomagamy wybrać Naszym Klientom najlepsze dla Nich rozwiązania, które niejednokrotnie uchroniły Ich przed odziedziczeniem długów spadkowych czy zapłatą nienależnego zachowku. Doradztwo u prawnika w sprawach spadkowych z Bolesławca, Jeleniej Góry czy każdego innego miasta w Polsce ma ogromne znaczenie, gdyż ustawodawca na określone czynności przewidział zawite terminy, których dochowanie – dla wywołania określonych skutków – ma fundamentalne znaczenie.
W Naszej Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu uzyskasz pomoc adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym. Udzielimy porady prawnej, pomożemy w napisaniu pisma do Sądu, poprowadzimy Twoją sprawę. Jeżeli potrzebujesz dobrego i skutecznego adwokata w Bolesławcu do:
możesz z tym zwrócić się do naszej Kancelarii. U Nas z pewnością uzyskasz szybką i fachową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego i nie tylko.

ADWOKAT TESTAMENT

Testament to jedna z tych instytucja prawa spadkowego, którego sporządzenie wymagane jest jeszcze za życia spadkodawcy. Do naszej Kancelarii bardzo często trafiają osoby, które chcą się dowiedzieć jak sporządzić ważny testament, jak wydziedziczyć określoną osobę lub jak pozbawić bliskich prawa do zachowku. Co raz chętniej chcemy decydować o tym co się stanie z naszym majątkiem po naszej śmierci. Testament jest naszą ostatnią wolą i możemy potraktować go jako formę kary lub nagrody dla naszych bliskich. Nie możemy jednak zapomnieć, iż kwestie niedopowiedziane lub nieprawidłowo skonstruowane zostaną zniwelowane przepisami prawa i może dojść do spadkobrania w sposób jakiego nie chcieliśmy. Aby do tego nie dopuścić wszelkie kwestie dotyczące prawidłowego rozporządzenia swoim majątkiem, wydziedziczenia, pozbawienia zachowku, dokonania polecenia lub zapisu windykacyjnego zawsze warto skonsultować z adwokatem.

ADWOKAT DO NABYCIA SPADKU

Z chwilą otwarcia spadku spadkobierca jest zobowiązany do złożenia w terminie 6 miesięcy oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza lub o jego odrzuceniu. Oświadczenie takie spadkobierca może złożyć u Notariusza lub przed Sądem.

Nabycie spadku na podstawie testamentu

Dochodzi do niego tylko wtedy, gdy spadkodawca sporządził ważny i skuteczny testament. Nabycie spadku na podstawie testamentu może być przeprowadzone w Sądzie lub przed Notariuszem. Jeżeli postępowanie spadkowe toczy się w Sądzie to ogłoszenie testamentu i wydanie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku spoczywa na tym organie, jeżeli zaś nabycia spadku chcemy dokonać u Notariusza, to na Nim wówczas ciąży obowiązek ogłoszenia testamentu i wydania aktu notarialnego - poświadczenia dziedziczenia. Postępowanie spadkowe nie może być przeprowadzone u Notariusza, gdy chcemy podważyć skuteczność testamentu. O ważności testamentu może rozstrzygać wyłącznie Sąd.

Nabycie spadku na podstawie
ustawy

Dochodzi do niego, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego i skutecznego testamentu. O tym kto, w jakiej kolejności i w jakim udziale dziedziczy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Nabycia spadku na podstawie ustawy możemy dokonać przed Notariuszem lub przed Sądem. Tu również obowiązuje zasada, iż nabycia spadku u Notariusza możemy dokonać wyłącznie wtedy, gdy żadne okoliczności nabycia nie są podważane, a rola Notariusza ogranicza się do poświadczenia tego czego nikt nie kwestionuje.

Nasi prawnicy od spraw spadkowych pomagają Naszym Klientom zarówno na etapie gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury nabycia spadku, w czynnościach prowadzących do nabycia spadku u Notariusza lub w Sądzie oraz w konstruowaniu wszelkich niezbędnych pism do sądu, tj. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, jak i dalszych wymaganych w toku postepowania.

ADWOKAT DO SPRAWY O ZACHOWEK

Zachowek można zdefiniować jako roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Prawo do zachowku powstaje wówczas, gdy na skutek działania spadkodawcy osoba uprawniona do spadkobrania po nim została tego prawa pozbawiona. Sprawy o zachowek, jak i inne sprawy z zakresu prawa spadkowego, tylko z pozoru wydają się być sprawami łatwymi. W rzeczywistości sprawy te mają bardzo sformalizowaną procedurę i wymagają od strony postępowania czynnej inicjatywy dowodowej. Dlatego tak wielu decyduje się na zlecenie sprawy o zachowek profesjonaliście.

Jeżeli zatem nurtują Cię pytania:

czym jest zachowek?
czy należy mi się zachowek?
czy w przypadku wydziedziczenia należy się zachowek?
jak obliczyć należny zachowek?
jak napisać pozew o zachowek?
jakie darowizny mogę odliczyć od zachowku?
w jakich przypadkach można uchylić się od zapłaty zachowku?
kiedy prawo do zachowku się przedawnia?

Koniecznie zadaj je Naszemu Adwokatowi, a uzyskasz na nie rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi. Nasi prawnicy z Bolesławca od lat służą poradą prawną i pomocą w konstruowaniu pozwów oraz innych pism procesowych do Sądu. W sprawach o zachowek najczęściej jednak Klienci zlecają im kompleksowe prowadzenie sprawy. Udział profesjonalisty w sprawie o zachowek, niezależnie od tego czy jesteś uprawniony do jego otrzymania czy zobowiązany do wypłaty, jest nieoceniona. Pamiętaj również, że roszczenie o zachowek ograniczone jest terminem i się przedawnia. Obecnie termin ten wynosi 5 lat.

ADWOKAT DO SPRAWY O DZIAŁ SPADKU

Kancelaria spadkowa w Bolesławcu

Po ustaleniu kręgu spadkobierców i należnych im udziałów w masie spadkowej możliwe jest dokonanie działu spadku. Pytacie – czy dokonanie działu spadku jest obowiązkowe. Odpowiadamy – oczywiście, że nie. Jeżeli współwłasność, w której znaleźli się spadkobiercy przez żadnego z nich nie jest kwestionowana i taki stan rzeczy dla nikogo nie stanowi problemu to niczego nie trzeb dzielić. Dział spadku nie jest również obarczony żadnym terminem, można go dokonać niezwłocznie po spadkobraniu, jak i kilka lat później. Potrzeba podzielenia spadku zachodzi wówczas, gdy spadkobiercy przestali porozumiewać się i współdziałać w zakresie ich wspólnego mienia. Dalsze tkwienie we współwłasności nie leży ani w interesie spadkobierców, ani w interesie ich wspólnego majątku.

Podział spadku może być dokonany ugodowo. Wówczas zainteresowani zawierają umowę, na mocy której dzielą spadek objęty współwłasnością. Umowa taka może być zawarta w zwykłej formie pisemnej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedmiotem działu jest nieruchomość. Tu wymagany jest obligatoryjnie udział Notariusza. Ugodowy dział spadku przed Sądem również jest możliwy. A co, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia działu spadku ugodowo? Wówczas konieczne jest wystąpienie o dział spadku do Sądu. To Sąd – po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich spadkobierców– w oparciu o prawo dokonuje podzielenia spadku wg swojego uznania. 

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o dział spadku zarówno na drodze ugodowej, jak i sądowej. Nasi prawnicy z Bolesławca udzielają porad prawnych w sprawach o podział spadku, sporządzają umowy o dział spadku, uczestniczą w czynnościach przed Notariuszem, reprezentują Klientów w postępowaniu o podzielenie spadku. Pamiętaj udział dobrego adwokata w sprawie o dział spadku to nieoceniona pomoc.

Umów się na wizytę już dziś!