Mediacje

Mediacja w Bolesławcu

adwokat Bolesławiec Beata Adamczyk

Mediator Beata Adamczyk

w 2019 roku po odbyciu szkolenia przeprowadzonego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uzyskałam tytuł mediatora. Od 2020 roku decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zostałam wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wielu z Państwa zastanawia się czym jest ta mediacja, kim jest ten mediator i w czym mi to pomoże. Mediacje, krótko mówiąc, to rozmowy prowadzące do zawarcia ugody pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zadaniem mediacji jest wypracowanie akceptowalnej i satysfakcjonującej dla stron ugody. Mediacje prowadzi mediator, czyli bezstronna osoba, której zadaniem jest umożliwienie stronom takiej przestrzeni, aby te mogły przedstawić swoje racje i argumenty, a kolejno odnaleźć wspólny interes i rozwiązać konflikt.

Rodzaje mediacji

W praktyce rozróżniamy:

Prowadzone są na podstawienie postanowienia sądu wydanego z urzędu lub na wniosek każdej ze stron. W mediacji sądowej to sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych, jak i termin realizacji mediacji. Koszty mediacji sądowej określają odpowiednie przepisy.

W tej kategorii mediacji konflikt między stronami nie trafia do sądu, a zostaje zażegnany ugodą mediacyjną. W wielu przypadkach ugoda mediacyjna może być zatwierdzona przez sąd i tym samym zyskać moc orzeczenia sądowego. W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają same strony. Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami.

Co raz częściej mediacje odbywają się w trybie e-mediacji, gdzie posiedzenie mediacyjne prowadzi się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Co niewątpliwie, w dzisiejszych czasach, ułatwia możliwość przeprowadzenia mediacji. Ja osobiście cenie sobie jednak tradycyjne rozmowy. A rozmawiać można w każdej dziedzinie życia, dlatego też mediacje prowadzone są: w sprawach o rozwód i separacje, z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, kontakty, władza rodzicielska), w sprawach cywilnych, w sprawach gospodarczych, z zakresu prawa pracy i w sprawach karnych.
Można się pokusić o stwierdzenie, że mediacje to sposób życia, w którym główną rolę odgrywa rozmowa. Z doświadczenia zawodowego wiem, że tam gdzie między ludźmi zabraknie komunikacji, bardzo często wkrada się konflikt. Tylko umiejętność wsłuchania się w drugiego człowieka czyni nas otwartymi na świat. Nie zapominajmy o tym.
Jesteś tu, bo interesuje Cię – mediacja – mediacja pozasądowa – mediacja sądowa – mediacja rodzinna – mediacja rozwodowa – mediacja w alimentach – ugoda przed mediatorem. Poznaj lekkość mediacji i pokochaj ją tak jak ja.

Umów się na wizytę już dziś!