Prawo cywilne

Adwokat Bolesławiec- Sprawy cywilne

Szukając dobrego i skutecznego adwokata lub radcy prawnego z Bolesławca do sprawy cywilnej najczęściej sugerujemy się opiniami osób, które skorzystały już z usług tego prawnika. Jest to na tyle istotne, że mamy wówczas pewność, iż dany prawnik ma nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Prawo cywilne jest najobszerniejszą z dziedzin prawa. Dzieje się tak, gdyż reguluje ono każdy aspekt życia przeciętnego Kowalskiego, tj. normuje wszelkie majątkowe i niemajątkowe stosunki między podmiotami prawa prywatnego.

Adwokat prawo rzeczowe

Ten dział prawa cywilnego normuje powstanie, zmianę oraz ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. Zagadnienia te normuje Kodeks Cywilny a także wiele ustaw szczególnych. Do tej kategorii zaliczamy sprawy dotyczące własności (w tym współwłasności), posiadania, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. To tu trafiają do Nas Klienci, którzy szukają dobrego adwokata w Bolesławcu od nieruchomości. W sprawach tych bardzo często uczestniczymy również przy czynnościach sporządzanych przed Notariuszem. Negocjujemy, konstruujemy i weryfikujemy wszelkie umowy cywilnoprawne.

Adwokat prawo zobowiązań

Ta część prawa cywilnego reguluje stosunki o charakterze majątkowym. W tym zakresie Nasi adwokacji najczęściej udzielają porad prawnych, sporządzają pisma i reprezentują w Sądzie w sprawach o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy). W dziale zobowiązań znajdziemy również szereg kodeksowych umów (umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia itd.). To do Nas należy sporządzenie takiej umowy na indywidualne potrzeby Klienta, weryfikacja i analiza już sporządzonych umów, a także występowanie z roszczeniami z takich umów.

Adwokat prawo spadkowe

Sprawy z zakresu prawa spadkowego również pozostają pod regulacją Kodeksu Cywilnego. W tych sprawach nasi prawnicy z Bolesławca negocjują, biorą udział w czynnościach przez Notariuszem lub Sądem, konstruują pisma inicjujące postępowania, jak i te dalsze wymagane w sprawie. Do spraw z tej kategorii zaliczamy sprawy o nabycie spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe), podważenia ważności testamentu, o zachowek. W tej materii pomagamy również sporządzić ważny i skuteczny testament, zapis zwykły i windykacyjny oraz doradzamy, jak wydziedziczyć lub pozbawić kogoś prawa do zachowku.
W Naszej Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu – z zakresu prawa cywilnego – uzyskasz wsparcie profesjonalisty w:
W tych jak i innych sprawach z zakresu prawa cywilnego możesz liczyć na naszą pomoc. Doradzamy, konstruujemy pisma kierowane do organów administracji publicznej i Sądów, kompleksowo reprezentujemy Naszych Klientów przed tymi organami. Z pomocą prawnika cywilisty każdy problem może być rozwiązany.

Sprawa o odszkodowanie w Bolesławcu

Zacznijmy od tego czym jest odszkodowanie. Najczęściej możemy spotkać się z definicją, wedle której odszkodowanie jest wymiernym świadczeniem; określoną sumą pieniężną mającą na celu zrekompensowanie poszkodowanemu doznanej straty lub uszczerbku. Odszkodowanie wypłaca osoba; podmiot, który jest odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę. W dzisiejszych czasach, w dobie umów ubezpieczeniowych, odpowiedzialność i wypłata odszkodowania z reguły spoczywa na ubezpieczycielu, z którym faktyczny sprawca szkody ma podpisaną polisę o objęcie go ubezpieczeniem. Jeszcze do nie dawna można było w sądach spotkać jedynie sprawy o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu czy zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej. Obecnie dochodzimy odszkodowania za odwołany lot, opóźniony pociąg czy błąd medyczny.
Adwokat do odszkodowania w Bolesławcu

Umów się na wizytę już dziś!