Kancelaria Adwokacka Bolesławiec – odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – porada prawna adwokata z Bolesławca.

Kwestia czasów, czy ludzi ? Oto jest pytanie. Coraz częściej do kancelarii adwokackiej w Bolesławcu zgłaszają się osoby, które chcą odwołać darowiznę. Najczęściej przedmiotem darowizny była nieruchomość, która była jedynym majątkiem darczyńcy, a uczyniona darowizna miała mu zapewnić spokojną starość. Co wtedy, gdy tak się jednak nie dzieje? Nie każdy wie, że odwołanie darowizny jest możliwe. W tym celu warto jednak skorzystać z pomocy adwokata. Adwokat Beata Adamczyk z Bolesławca pomaga w skonstruowaniu stosownych pism, a także reprezentuje strony przed sądem. Dlaczego warto działać przez profesjonalistę? – bo sprawy z zakresu odwołania darowizny nie należą do spraw łatwych.

Umowa darowizny.

Przez umowę darowizny zgodnie z art. 888 § 1 K. C. (Kodeksu Cywilnego) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może dotyczyć przedmiotów o małej wartości, jak i tych o znacznej wartości. W przypadku wspomnianej nieruchomości ustawodawca wymaga, aby umowa darowizny została zawarta w szczególnej formie, tj. w formie aktu notarialnego.
Co w sytuacji, gdy mieszkanie już darowane, ale zachowanie obdarowanego pozostawia nam wiele do życzenia. Adwokat z Bolesławca przypomina – postawa obdarowanego względem darczyńcy bądź bliskich mu osób jest ważna. To, jak i inne okoliczności dotyczące darczyńcy, mogą właśnie skutkować odwołaniem darowizny.
Możliwe jest odwołanie darowizny niewykonanej, jak i tej wykonanej. W tej części – z punktu widzenia adwokata i spraw jakie trafiają do Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu – skupię się na odwołaniu darowizny już wykonanej. Podstawy do odwołania darowizny mogą powstać niedługo po zawarciu umowy, ale nawet kilka lat po jej zawarciu. W mojej pracy adwokata muszę jednak poinformować klienta, że odwołanie darowizny jest możliwe, jeżeli wystąpią ku temu kodeksowe przesłanki. Co w tym zakresie wymaga ustawodawca?

Kiedy odwołanie darowizny jest możliwe?

Zgodnie z art. 898 § 1 K. C. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Ponadto, darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. I tu często pada pytanie: pani adwokat co to znaczy rażąca niewdzięczność? Zgodnie z utartą już linią orzeczniczą, rażąco niewdzięczne zachowanie obdarowanego to zachowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu (nieczynieniu) skierowane bezpośrednio lub pośrednio przeciwko darczyńcy, które oceniając rzecz obiektywnie musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę. Adwokat z Bolesławcu upomina – nie ma mowy o rażącej niewdzięczności, gdy darczyńca przebaczył obdarowanemu! W myśl przepisów, tj. art. 900 K. C. odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.
Jesteś w podobnej sytuacji? Nie wiesz czy masz możliwość odwołania uczynionej już darowizny? Nie wiesz jak się za to „zabrać”? Masz problem z napisaniem pisma?
Skorzystaj z usług mojej Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu. Pomożemy skonstruować wszelkie pisma, a jak zajdzie potrzeba – będziemy skutecznie reprezentować Twoje interesy w Sądzie.

Pozostałe wpisy