Kancelaria Adwokacka z Bolesławca – przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki

Przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki – porada adwokata z Bolesławca

Przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki polega na zmianie jej formy prawnej i dostosowaniu tej formy do bieżących warunków ekonomicznych. Kiedy jest konieczne i jak przejść przez kolejne etapy procesu? Poniżej poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane podczas porad prawnych pytania i dowiesz się, dlaczego decydując się na przekształcenie typu spółki, warto skorzystać ze wsparcia mojej Kancelarii w Bolesławcu lub innej w jednym z polskich miast. Adwokat z Bolesławca odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

Jakie spółki handlowe można przekształcić w inny typ spółki?

Przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki jest możliwe wówczas, gdy mowa o spółkach, takich jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Nie można przekształcić tych spółek, które są w trakcie likwidacji, rozpoczęły podział majątku lub ogłosiły upadłość.

Jak przebiega postępowanie w sprawie przekształcenia spółki?

Proces przekształcenia spółki handlowej w inny typ spółki jest procesem wieloetapowym i nierzadko, skomplikowanym i powinien być przeprowadzony przy wsparciu dobrego adwokata. W Bolesławcu usługi w tym zakresie świadczy moja kancelaria adwokacka. Prawidłowo przeprowadzony proces przekształcenia spółki
obejmuje:

– przygotowanie planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami;

– podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki handlowej w inny typ spółki;

– powołania członków organów spółki przekształconej lub określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki;

– zawarcie umowy lub podpisanie statusu spółki przekształconej;

– dokonania wpisu spółki przekształconej do rejestru;

– wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej.

Czy przy przekształceniu spółki handlowej zmienia się NIP?

Wielu przedsiębiorcom, decydującym się na przekształcenie spółki, zależy, żeby zachować dotychczasowy NIP. Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nie może jedynie przejść na następcę prawnego, może natomiast pozostać bez zmian w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inny
typ spółki handlowej.

Jakie są skutki przekształcenia spółki?

Przekształcając spółkę, warto współpracować z dobrym adwokatem – z Bolesławca lub innego miasta w Polsce – po to, by dobrze zrozumieć, chociażby praktyczne skutki przekształcenia spółki handlowej w inny typ spółki. Pomimo tego, że zmienia się forma prawna spółki przekształconej, przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej. Co więcej, jeśli zmiana brzmienia firmy nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy z dopiskiem „dawniej” przez okres co najmniej jednego roku od dnia przekształcenia.

Pozostałe wpisy