Kancelaria Adwokacka Bolesławiec – zawiadomienie o przestępstwie

Jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Radzi adwokat z Bolesławca.

Chcesz zainicjować wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy przestępstwa? O swoich podejrzeniach musisz poinformować odpowiednie organy ścigania, tj. policję
lub prokuraturę. Jak złożyć doniesienie – pisemnie czy ustanie? Czy warto angażować adwokata? W Bolesławcu i pozostałych miastach w Polsce bez większego wysiłku znajdziesz kancelarie adwokackie, które pomogą Ci przejść przez proces zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego, bez względu na stopień skomplikowania sprawy.
Kto może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może złożyć każdy, w tym także osoba, która w wyniku jego popełnienia nie została w żaden sposób poszkodowana. Chociaż niewiele osób o tym wie, zgodnie z art. 304 § 2 K. P. K. (Kodeksu Postępowania Karnego), każdy, kto posiada informacje o możliwości popełnienia czynu zabronionego (czynu ściganego z urzędu), ma społeczny obowiązek poinformowania prokuratora lub policję.
Chcesz złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?
Możesz to zrobić na dwa sposoby. Ustawodawca przewiduje dwie formy, umożliwiające złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – formę pisemną i formę ustną, do protokołu. Decydując się na formę pisemną, warto skorzystać ze wsparcia kancelarii. W Bolesławcu profesjonalne usługi w tym zakresie świadczy moja kancelaria adwokacka.
Jak złożyć zawiadomienie o możliwości przestępstwa w formie pisemnej?
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może złożyć pokrzywdzony lub osoba, która nie ucierpiała w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Sporządzone pismo powinno spełniać wymogi pisma procesowego i zawierać wszystkie informacje, niezbędne do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa. Chociaż osoba, która składa zawiadomienie nie ma obowiązku powoływania się na konkretne artykuły K. K. (Kodeksu Karnego), niemniej – warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata, działającego na terenie Bolesławca lub dowolnego miasta w Polsce i szczegółowo opisać zdarzenie. Zawiadomienie należy złożyć osobiście w biurze podawczym prokuratury lub przesłać pod właściwy adres.
Co powinno zawierać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Porady adwokata z Bolesławca
W zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa należy wskazać:
– organ, do którego kierowane jest zawiadomienie (wraz z adresem);
– dane pokrzywdzonego (wraz z adresem korespondencyjnym);
– dane sprawcy (jeśli są znane) lub możliwie szczegółowy opis sprawcy;
– szczegółowy opis zdarzenia wraz z jego skutkami;
– dane świadków (wraz z adresem do doręczeń);
– inne dowody, które wskazują na popełnienie przestępstwa.
Tu warto dowiedzieć się co może stanowić dowód w postępowaniu karnym. O tym jednak Adwokat z Bolesławca będzie radził w kolejnych wpisać.

Pozostałe wpisy