Kancelaria Adwokacka z Bolesławca – sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Porady adwokata Bolesławca:sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć spadkodawcy informuje wyłącznie o tym, że nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Nie jest zatem wiadome kto i w jakim zakresie dziedziczy całość lub część majątku, zwłaszcza jeśli na mocy testamentu powołano osobę niespokrewnioną i niespowinaconą ze spadkodawcą. Wówczas konieczne jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Jak je uzyskać i dlaczego warto to zrobić, korzystając ze wsparcia mojej kancelarii w Bolesławcu lub innej mieszczącej się w jednym z polskich miast?

Czym jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku określa, kto dziedziczy spadek, równocześnie wskazując, komu i w jakiej części jest należny, a także, czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, czy testamentu. Warto pamiętać, że stwierdzenie nabycia spadku nie jest tożsame z przekazaniem przez sąd na wyłączną własność konkretnych składowych majątku, a jedynie wskazaniem kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości nabywa prawa do spadku.

Jak uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku korzystając z pomocy dobrego adwokata w Bolesławcu?

Uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku nie jest skomplikowane, niemniej wymaga rozpoczęcia odpowiedniej procedury, tj. złożenia prawidłowo przygotowanego wniosku, wykazującego stopień pokrewieństwa spadkobierców ze spadkodawcą lub okoliczności związanych z testamentem. Co ciekawe, w jednym piśmie możesz wnieść o stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach. Bez względu na to, czy wniosek dotyczy poświadczenia dziedziczenia po jednym czy wielu spadkodawcach, warto przygotować go we współpracy z dobrym adwokatem – w Bolesławcu wsparcia w tym zakresie udziela m.in. moja Kancelaria Adwokacka Beata Adamczyk. Co ważne, jeśli adres do doręczeń jest adresem zagranicznym, adwokat może być pełnomocnikiem procesowym wnioskodawcy, a to wyraźnie skróci czas oczekiwania na rozwiązanie sprawy.

Kiedy sądowe stwierdzenie nabycia spadku okaże się niezbędne?

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku jest urzędowym dowodem na to, że spadkobierca dysponuje prawem jego całości lub części. Odpowiedź na wniosek przygotowany we współpracy z adwokatem z Bolesławca lub innego miasta w Polsce okazuje się niezbędna do wykorzystania w konkretnych sytuacjach, np. przed bankiem (jeśli chcesz wypłacić środki zgromadzone na rachunku spadkodawcy), notariuszem lub kupującym (jeśli zamierzasz sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku), urzędem komunikacji (jeśli chcesz przerejestrować odziedziczony samochód na siebie), a także – przed dłużnikiem spadkodawcy lub właściwą gminą, spółdzielnią mieszkaniową albo sądem.

Pozostałe wpisy