System Dozoru Elektronicznego – SDE

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu. Adwokat Bolesławiec do spraw karnych. System Dozoru Elektronicznego – kiedy i dla kogo? W naszym prawie karnym zasadą jest, że karę pozbawienia wolności odbywa się w zakładzie karnym. Ustawodawca ustanowił od tej zasady jednak wyjątek. Od kilku lat istnieje bowiem możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem, a w warunkach wolnościowych. […]

Kancelaria Adwokacka z Bolesławca – przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki

Przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki – porada adwokata z Bolesławca Przekształcenie spółki handlowej w inny typ spółki polega na zmianie jej formy prawnej i dostosowaniu tej formy do bieżących warunków ekonomicznych. Kiedy jest konieczne i jak przejść przez kolejne etapy procesu? Poniżej poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane podczas porad prawnych pytania i dowiesz się, […]

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu – zachowek

Zachowek – co powinienem wiedzieć? Nie podlega dyskusji, że każdy z nas może samodzielnie i dowolnie zadecydować, co ma się stać z jego majątkiem po śmierci. Ale ustawodawca tą swobodę w pewien sposób ograniczył wprowadzając m.in. instytucję zachowku. Roszczenie te, bo zachowek to nic innego jak prawo do zapłaty, ma za zadanie zabezpieczyć majątkowo najbliższą rodzinę […]

Kancelaria Adwokacka Bolesławiec – ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie i kiedy jest możliwe? Dzisiaj zajmiemy się ubezwłasnowolnieniem, gdyż zauważalne jest w Kancelarii zainteresowanie tym tematem. W szczególności zgłaszają się członkowie rodzin osób starczych, co do których konieczne jest podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych. Często osoby te mają dylematy natury moralnej, nie do końca wiedzą czy dobrze robią. Ubezwłasnowolnienie często kojarzone jest prze […]

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu – gdy pojawia się myśl – chcę rozwodu! Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód. Adwokat Bolesławiec do spraw rodzinnych. Rozwód jest jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa. Powaga sprawy wymaga, aby decyzja o rozwodzie była decyzją przemyślaną i ostateczną. Jeżeli sprawa rozwodowa jest w tle zawsze warto skonsultować to z adwokatem, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Prawnik oceni Twoją sytuację i dobierze odpowiednie metody […]

Kancelaria Adwokacka Bolesławiec – zawiadomienie o przestępstwie

Jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Radzi adwokat z Bolesławca. Chcesz zainicjować wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy przestępstwa? O swoich podejrzeniach musisz poinformować odpowiednie organy ścigania, tj. policjęlub prokuraturę. Jak złożyć doniesienie – pisemnie czy ustanie? Czy warto angażować adwokata? W Bolesławcu i pozostałych miastach w Polsce bez większego wysiłku znajdziesz kancelarie adwokackie, które pomogą […]

Kancelaria Adwokacka Bolesławiec – odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – porada prawna adwokata z Bolesławca. Kwestia czasów, czy ludzi ? Oto jest pytanie. Coraz częściej do kancelarii adwokackiej w Bolesławcu zgłaszają się osoby, które chcą odwołać darowiznę. Najczęściej przedmiotem darowizny była nieruchomość, która była jedynym majątkiem darczyńcy, a uczyniona darowizna miała mu zapewnić spokojną starość. Co wtedy, gdy tak się jednak nie […]

Kancelaria Adwokacka z Bolesławca – sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Porady adwokata z Bolesławca:sądowe stwierdzenie nabycia spadku Śmierć spadkodawcy informuje wyłącznie o tym, że nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Nie jest zatem wiadome kto i w jakim zakresie dziedziczy całość lub część majątku, zwłaszcza jeśli na mocy testamentu powołano osobę niespokrewnioną i niespowinaconą ze spadkodawcą. Wówczas konieczne jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Jak je […]